خردکن و غذاساز

آسیاب هانیل مدل FM-707

آسیاب هانیل مدل FM-707...

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت فوما مدل FU-329

چرخ گوشت فوما مدل FU-329...

۱,۸۱۵,۱۰۰ تومان

خردکن فوما مدل FU-491

خردکن فوما مدل FU-491...

۴۸۰,۰۰۰ تومان

خردکن مایر مدل MR-311

خردکن مایر مدل MR-311...

۷۵۰,۰۰۰ تومان

همزن  مایر مدل MR-993

همزن مایر مدل MR-993...

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان